NR. 9, SEPTEMBRIS 2018

Žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI septembra numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Nodokļus digitālajā biznesā kontrolēs stingrāk. Ar ILONU BUTĀNI, auditorkompānijas EY Baltic partneri un nodokļu prakses vadītāju, sarunājas Ikars Kubliņš, plz.lv redaktors

JURISTA PADOMS

Elektronisko dokumentu izmantošanas iespējas. MIKIJS ZĪMECS, jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists, zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš

Kas jāņem vērā, ja personas datu apstrādei izmanto digitālos pakalpojumus. ANNA VLADIMIROVA-KRJUKOVA, LL.M., zvērinātu advokātu biroja COBALT juriste, sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste

Vai apdrošinātāju atteikumi vienmēr ir pamatoti? INITA APŠENIECE, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs O. Cers un J. Jurkāns

Čaulas veidojumi un to nozīme NILLTF un sankciju apiešanā. KRISTĪNE MARKUS, Mag. iur., CAMS, darbības atbilstības speciāliste Commerzbank AG

Ko noteic jaunais Fizisko personu datu apstrādes likums. UNA PETRAUSKA, zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

CIVILPROCESS

Sekas, ja neizpilda spriedumu, kas uzliek parādniekam par pienākumu veikt noteiktas darbības. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

TIESU PRAKSE

Sprieduma izpildes izdevumi, izpildot nolēmumu par prasības nodrošinājumu. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2018. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

 

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT!