REKLĀMA

Lai ievietotu reklāmu drukātajā žurnālā BILANCES JURIDISKIE PADOMI, E-žurnālā un/vai portālā Bilance PLZ, lūdzu, sazinieties ar reklāmas nodaļu.

Reklāmas nodaļas tālr.: 67606110, e–pasts: reklama@lid.lv

Žurnāla mērķauditorija: uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, juristi, finansisti, grāmatveži, lietvedības un personāla speciālisti, darba drošības un darba aizsardzības speciālisti u.c.

Formāts: 205×275 mm, pilnkrāsu, 32. lpp.

Iznākšanas periodiskums: reizi mēnesī.

Žurnālu saņem abonenti.

 

Reklāmas iesniegšanas termiņi un cenas 2023. gadā:

REKLĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS DATUMI