Žurnāls BILANCES JURIDISKIE PADOMI 

veltīts tiesisko attiecību risināšanai uzņēmējdarbības vidē, skaidro tiesību normas un sniedz atbildes uz  dažādiem juridiska rakstura jautājumiem. IZNĀK kopš  2013. gada jūnija reizi mēnesī latviešu valodā, A4 formāts.

MĒRĶAUDITORIJA:

  • vadītāji, finanšu un grāmatvedības, personāla vadības un lietvedības, darba drošības un aizsardzības, juridisko dienestu speciālisti, datu pārziņi, tiesību nozaru studenti u.c. interesenti.
  • Īpaši iesakām lasīt komercsabiedrību valdes locekļiem, kuri ir juridiski atbildīgi par uzņēmuma darbību.
  • Noderīga informācija arī pašvaldību un valsts iestāžu speciālistiem, kuriem ikdienā ir saskare ar komersantiem.

AUTORI:

Latvijā pazīstami zvērināti advokāti u.c. juridisko profesiju pārstāvji, kuri skaidro uzņēmējdarbībai nozīmīgākās jaunākās tiesību normas; sniedz praktiskus padomus to piemērošanai, analizē aktuālāko tiesu praksi komerctiesībās, nodokļu tiesībās, darba tiesiskajās attiecībās, konkurences tiesībās, publisko iepirkumu jomā u.c.

Žurnālā gūtās juridiskās atziņas jums palīdzēs:

  • uzturēt korektas attiecības ar dažādām kontrolējošajām institūcijām;
  • slēgt izsvērtus līgumus ar partneriem un klientiem;
  • likuma ietvaros strādāt ar debitoriem un kreditoriem;
  • dibināt juridiski nevainojamas darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem;
  • ievērot konkurences, iepirkumu, datu aizsardzības, darba aizsardzības u.tml. prasības;
  •  pārzināt komerctiesības un prasmīgi pārvaldīt uzņēmumu.