Nr. 9, SEPTEMBRIS 2022

NUMURA INTERVIJA

Latvijas tiesnesis ir Eiropas tiesnesis. Saruna ar INETU ZIEMELI, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi

JURISTA PADOMS

Dalībnieka ieguldījums pašu kapitālā: noderīgs, bet maz zināms instruments. SANDIJA NOVICKA, partnere, zvērināta advokāte, ZAB COBALT SIA

Kas jāzina, slēdzot preču pirkuma darījumu ar ārvalstu partneri. IKARA KUBLIŅA ieskats ZAB Cobalt SIA vebināra atziņās.

Galvojuma līgums un tā nozīme strīda izskatīšanā. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

FINANŠU TIESĪBAS

Vērtspapīru smilškaste Latvijas kapitāla tirgus attīstības sekmēšanai. EDMUNDS RUDZĪTIS, FKTK Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības departamenta galvenais uzraudzības eksperts

NODOKĻU TIESĪBAS

Starptautisko un nacionālo nodokļu piemērošanas aspekti profesionālajā sportā. JŪLIJA SAUŠA, Mg. iur., Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore, Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja

DARBA TIESĪBAS

Darba tiesisko attiecību izbeigšana un vārda brīvība. III daļa. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte, LLM. Eiropas Savienības tiesībās

TIESU PRAKSE

Amatpersonas deklarācijas publiskošana un personas datu aizsardzība. Eiropas Savienības Tiesas 1. augusta spriedums lietā C-184/20 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2022. gada 20. jūlija spriedums lietā Nr. SKC-546/2022 (C33311721) un 2022. gada 1. augusta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-861/2022 (C12227021). KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU

E-žurnālu arhīvs abonentiem