Nr. 9, SEPTEMBRIS 2021

NUMURA INTERVIJA

Kā droši investēt jaunuzņēmumos. Saruna ar zvērinātu advokātu INDRIĶI LIEPU, zvērinātu advokātu biroja Cobalt partneri

JURISTA PADOMS

Galvojums – vai tas ir bīstami? OLAVS CERS, zvērināts advokāts, SIA zvērinātu advokātu biroja CersJurkāns partneris, valdes loceklis

Kas jāņem vērā, gatavojot prasības pieteikumu. ILGA NERETNIECE, Rīgas šķīrējtiesas administratīvā direktore

ATBILD JURISTS

Vai jebkuram uzņēmumam, kurš izsniedz aizdevumu, ir jāreģistrējas kā NILLTPFN likuma subjektam? Atbild GINTS METĀLS, jurists, doku.lv AML projektu vadītājs

PERSONAS DATI

Datu apstrāde, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Sagatavots pēc Datu valsts inspekcijas informācijas

FINANSES

Jauna sistēma ziņošanai Finanšu izlūkošanas dienestam. Mainīti noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu sniegšanu

KONKURENCES TIESĪBAS

Lai aizsargātu no negodīgas tirdzniecības prakses. Ieskats Konkurences padomes rīkotajā seminārā “Godīga tirdzniecība”

KRIMINĀLLIKUMS

Cietumsods krāpniekiem pa telefonu un fiktīvu PVN darījumu uzrādītājiem. Jaunākie grozījumi Krimināllikumā

DARBA TIESĪBAS

Grozījumi Darba likumā. Valsts darba inspekcijas skaidrojums

TIESU PRAKSE

Nepamatoti zaudēto ienākumu atlīdzināšana. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

UIN avansa maksājumi pēc maksātnespējas pasludināšanas. Pēc Senāta sprieduma lietā Nr. SKA-247/2021

 
ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU