Nr. 9, SEPTEMBRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Darba likums ir jālasa! Saruna ar zvērinātu advokāti un darba tiesību eksperti JŪLIJU JERŅEVU, zvērinātu advokātu biroja VILGERTS partneri.

JURISTA PADOMS

Jauns regulējums komercnoslēpuma aizsardzībai. LĪGA FJODOROVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāte, patentpilnvarniece preču zīmju lietās

Jaunumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju kontroles jomā. GINTS METĀLS, jurists, DOKU.LV AML projektu vadītājs

Kas jāņem vērā, pārdodot parādsaistības. RINALDS VANAGS, jurists

Aizturējuma tiesības, to realizācija un potenciālie riski. ANETE DIMITROVSKA,  zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīdze

IEPIRKUMI

Jaunākie EST spriedumi publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Apdrošinātāju regresa prasību tiesiskais pamats. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Vērtē, kad maksājama kompensācija par lidojuma kavēšanos vai atcelšanu. VIKTORIJA SOŅECA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja  Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

Senāta atziņas darba strīdos 2019. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ABONENTI VAR lasīt žurnālu ELEKTRONISKI!

Žurnālu abonēt ŠEIT!

IZDEVĪGI abonēt BILANCES ZELTA komplektā!