Nr. 9, SEPTEMBRIS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada SEPTEMBRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Konkurences tiesības var būt pretrunā uzņēmēju loģikai. Saruna ar LĪGU MERVINU, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex partneri

JURISTA PADOMS

Pieņemta jauna direktīva par komercnoslēpuma aizsardzību. UNA PETRAUSKA,  zvērināta advokāte,  KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

Ko darīt, ja darbinieka nodarbināšana saskaņā ar likumu ir aizliegta. IVETA ZELČA, Mg.iur., zvērināta advokāte

Dzīvokļu īpašnieku biedrību darbības īpatnības un tiesiskie aspekti. RAITIS KALNIŅŠ, Dr.Sc.ing., NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienības valdes priekšsēdētājs, un SVETLANA SOKOLOVA, Mg.Sc.ing., NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības valdes locekle

Banku pārstrukturēšana un portfeļa pārdošana: Latvijas un Baltijas pieredze. SANTA RUBĪNA,  zvērinātu advokātu biroja Sorainen zvērināta advokāte

ATBILD JURISTS

Darba līgums un līgumsods. Atbild GITA OŠKĀJA, zvērinātu advokātu biroja A. Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

TIESU PRAKSE

Valdes locekļu atbildība par sabiedrības nodokļu un nodevu parādiem. IRINA KOSTINA, zvērināta advokāte, ZAB Kļaviņš Ellex, un ANDRIS LAZDIŅŠ, zvērināts advokāts, ZAB Kļaviņš Ellex

Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta uzteikuma pamatojums. GITA OŠKĀJA, zvērinātu advokātu biroja A. Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

JURIDISKIE JAUNUMI

Apkopoti Augstākās tiesas 2015. gada spriedumi un lēmumi

Aktīvāk uzņēmumus iegādājas Igaunijā, pirktākie ir Lietuvas uzņēmumi