Nr.9, SEPTEMBRIS 2015

BJP27-2015SEPTEMBRISIznācis žurnāla 2015. gada SEPTEMBRA numurs. Ieskats tematikā:

Numura intervija

Kā rīkoties, ja nodoklis šķiet netaisnīgs?

Saruna ar Justīni Haku, zvērinātu advokātu biroja VARUL Latvijas strīdu risināšanas prakses vadītāju, zvērinātu advokāti, par nodokļa maksātāja iespēju apstrīdēt nodokli, proti, vērsties Satversmes tiesā ar konstitucionālo sūdzību, lūdzot atzīt piemēroto nodokli par neatbilstošu Satversmei.

 Jurista padoms

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā no 2015. gada 1. janvāra

Baiba Rudevska, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja VARUL vecākā juriste, padomniece, raksta par grozījumiem Darba likuma 149. panta piektajā daļā, kas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī, un kas paredz, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Minētā tiesību norma juristu aprindās ir izraisījusi diskusiju par tās piemērošanu laikā, tādēļ šajā rakstā autore sniedz atbildi uz minēto problēmjautājumu.

Konkurentu informācijas apmaiņa ar trešo personu starpniecību

Uģis Zeltiņš, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināts advokāts, norāda, ka Konkurences padome konkurentu informācijas apmaiņu arvien biežāk uzlūko kā patstāvīgu pārkāpumu atšķirībā no agrākās prakses, kurā informācijas apmaiņa parasti bija tikai papildu pierādījums karteļa pastāvēšanai.

Jaunā pārrobežu maksātnespējas regula

Una Petrauska, zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja par Eiropas Parlaments 2015. gada 20. maijā apstiprināto jauno Eiropas maksātnespējas regulu 2015/848, kuras darbības joma ir plašāka nekā iepriekšējās. Tā aptver ne tikai fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas procesu, bet arī tiesiskās aizsardzības procesu.

Diena pēc rītdienas – imigrācijas praktiskie akmeņi

Elīna Girne, zvērinātu advokātu biroja AmberLaw zvērināta advokāte, ieskicē praktiskas situācijas, ar ko ārzemnieks var saskarties termiņuzturēšanās atļaujas lietošanas laikā.

Izpirkuma tiesību izmantošanas izpēte

Kristīna Loboda, zvērinātu advokātu biroja INVERSUS juridiskā dienesta vadītāja raksta par to, ka izpirkuma tiesības realizācija ir saistīta ar vairāku priekšnoteikumu ievērošanu, kā arī apskata Augstākās tiesas viedokli šajos jautājumos.

Aktualitātes publisko iepirkumu tiesību jomā

Māris Brizgo, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex zvērināts advokāts, analizē pēdējos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kā arī apskata Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Tiesu prakse

Kā risināt strīdu, ja līgumu nepilda ārvalstu partneris

Jurijs Ņikuļcovs, Mg.iur, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs, skaidro, kā šādās situācijās norit šķīrējtiesas nolēmuma izpildījums.

Augstākās tiesas jaunākās atziņas nodokļu jomā

Mārtiņš Daģis, zvērinātu advokātu biroja BORENIUS advokāts, informē, ka šā gada pirmajā pusē Augstākās tiesas pieņemtajos nolēmumos ir izkristalizējušās vairākas atziņas, kuras ir būtiski ņemt vērā gan uzņēmējiem, gan fiziskām personām, ja tās nonāk saskarē ar Valsts ieņēmumu dienesta veiktajām nodokļu revīzijām (auditiem).

Izdota 2014. gada judikatūras esence grāmatā „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2014”.

Būvuzraudzības kontrole

Jaunas prasības publisko ēku drošībai

Pēteris Druķis, Būvniecības valsts kontroles biroja direktors, skaidro, kas jāņem vērā publisko ēku īpašniekiem, lai jau laikus sagatavotos pārbaudēm.

Abonēt žurnālu var izdevniecībā Lietišķās informācijas dienests e-veikalā.