Nr. 8, AUGUSTS 2022

NUMURA INTERVIJA

Kiberuzbrukumos grāmatveži ir mērķis. Saruna ar BAIBU KAŠKINU, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītāju

NODOKĻU TIESĪBAS

Kā sadarboties ar VID nodokļu audita procesā? ŅINAS PODVINSKAS, sertificētas nodokļu konsultantes, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekles, stāstījumu pierakstījis Ikars Kubliņš

FINANŠU TIESĪBAS

Ar ko maksāsim nākotnē? Ineses Helmanes ieskats festivāla LAMPA diskusijā par jaunajām naudas formām

Ieguldītāju aizsardzība kolektīvās finansēšanas platformās. MĀRTIŅŠ GRAKAUSKIS, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu inovāciju departamenta galvenais uzraudzības eksperts

JURISTA PADOMS

No nākamā gada uzņēmumiem E-adrese būs obligāta. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

DARBA TIESĪBAS

Attālinātā darba vīzas un uzturēšanās atļauju izsniegšana. Stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā

Darba tiesisko attiecību izbeigšana un vārda brīvība. II daļa. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte, LLM. Eiropas Savienības tiesībās

TIESU PRAKSE

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās. Senāta Administratīvo lietu departamenta 2022. gada 22. jūnija spriedums lietā Nr. SKA-34/2022. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU

E-žurnālu arhīvs abonentiem