Nr. 8, AUGUSTS 2019

NUMURA INTERVIJA

Uzņēmējs strīdos ar valsti ir vājākā puse. Saruna ar Nataļju Puriņu, zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal juristi.

JURISTA PADOMS

Jaunumi sankciju piemērošanas jautājumos. Katrīne Pļaviņa, zvērinātu advokātu biroja Vilgerts zvērināta advokāte

Kavēto maksājumu direktīvas ietekme uz komercdarījumiem. Kristers Toms Losāns, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš jaunākais jurists

Jurisdikcijas noteikšana, atkāpjoties no regulā Nr. 1215/2012 ietvertās vispārējās normas. Viktorija Soņeca, LU Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

Kā vadīt pārrunas ar ārvalstu partneriem tā, lai neciestu zaudējumus. Konstantīns Ivanovs, pasaules līmeņa eksperts-praktiķis starptautiskā komerctiesību jomā

IEPIRKUMI

Jaunākie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi publisko iepirkumu lietās. Evija Mugina, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

MAKSĀTNESPĒJA

Tiesiskās sekas fiziskās personas maksātnespējas procesā par nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai. Iveta Zelča, zvērināta advokāte

TIESLIETAS

Vai ekonomisko lietu tiesa būs kvalitatīvs lēciens biznesa strīdu risināšanā? Ikars Kubliņš, portāla plz.lv redaktors

TIESU PRAKSE

Par darba laika uzskaiti, atpūtas laiku un virsstundu aprēķinu. Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ABONENTI VAR lasīt žurnālu ELEKTRONISKI!

Žurnālu abonēt ŠEIT! IZDEVĪGI abonēt BILANCES ZELTA komplektā!