NR. 8, AUGUSTS 2017

NUMURA INTERVIJA

Pārmaiņas maksātnespējas procesu uzraudzībā. Saruna ar INESI ŠTEINU, Maksātnespējas administrācijas direktori

JURISTA PADOMS

Ieskats Lietuvas  jaunajā Darba likumā. MĀRIS SIMULIS, zvērinātu advokātu biroja Sorainen jurists

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Grozījumi Komerclikumā – izmaiņas arī Uzņēmumu reģistrā. LAIMA LETIŅA, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

ATBILD JURISTS

Kamēr vieni atpūšas, citi strādā. GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs A. Kazačkovs un partneri

Elektroniskie dokumenti un gaidāmā eAdrese. ZITA JANITĒNA, SIA ZZ Dats sistēmu analītiķe

JURIDISKĀS ZIŅAS

Uzņēmēji vērtē tiesu lomu komerciālo strīdu risināšanā

Publiskos disciplināri sodīto tiesnešu vārdus

TIESU PRAKSE

Kļūdas, kas tiek pieļautas, iesniedzot civillietā kasācijas sūdzību. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

Jaunumi nodokļu strīdu risināšanas lietās. MATĪSS ROSTOKS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2017. gadā. 2. turpinājums. Sākumu sk. 2017. gada jūlija numurā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ABONĒJIET ŠEIT!