Nr. 8, AUGUSTS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada AUGUSTA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Nodokļu sistēmu gaida pārmaiņas. Saruna ar LĪGU MEŅĢELSONI, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori

JURISTA PADOMS

Kā nodrošināties pret negodīgu darījuma partneri. TOMS BORDĀNS, zvērinātu advokātu biroja BDO Legal jurists

Atbildība par līguma saistību izpildi. KARĪNA OZERSKA, juriste, K. Ozerskas juridiskā prakse

Jaunā personas datu aizsardzības regula – izaicinājums komersantiem un organizācijām. UNA PETRAUSKA,  zvērināta advokāte,  KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

Būtiskas izmaiņas termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanā. DANA SADOVENKO, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste

Ātrās izpildes procedūras Eiropas Savienībā. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja BDO Legal vecākā juriste, ārštata konsultante

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos