Nr.8, AUGUSTS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada AUGUSTA numurs. Ieskats numura tematikā:

 

Numura intervija

Līgums – darījuma drošības pamats

Saruna ar Jāni Kārkliņu, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru, Jāņa Kārkliņa advokātu biroja zvērinātu advokātu

Jurista padoms

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma nesenie grozījumi drīzumā var izraisīt jaunus grozījumus

  • Olga Baranova, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste

Kapitālsabiedrības valdes locekļa nodarbinātība

  • Gerda Audže, zvērinātu advokātu biroja VARUL jaunākā juriste

Būtiskas izmaiņas Civilprocesa likumā

  • Andris Dimants, zvērinātu advokātu biroja BORENIUS jurista palīgs

Kopīpašums – kopējās atbildības slazds jeb Ar ko jārēķinās kopīpašuma gadījumā

  • Kristīna Loboda, zvērinātu advokātu biroja INVERSUS juridiskā dienesta vadītāja

Depozīts zaudējumu nodrošināšanai, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus

  • Una Petrauska, zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

Ja darba līgumu uzteic darba devējs

  • Gita Oškāja, zvērināta advokāte, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja

Atbild jurists

Sabiedrības likvidācija un sabiedrības daļu mantošana

  • Atbild Jānis Jurkāns, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja O. Cers un J. Jurkāns partneris

Tiesu prakse

Par Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. punkta piemērošanu.

Par muitas parāda aprēķināšanu, ja deklarētajām precēm nav veiktas pārbaudes

Analizēta Eiropas Savienības tiesas judikatūras piemērošana nacionālo tiesu praksē

Juridiskās ziņas

Tiesās ieviesīs rindu regulēšanas sistēmu

Patērētāju strīdu risināšanas komisija darbu sāks nākamgad martā