Nr. 7, JŪLIJS 2022

NUMURA INTERVIJA

Datu apstrādē jāatsakās no krājēja psiholoģijas. Saruna ar LĀSMU DILBU, Datu valsts inspekcijas direktores vietnieci

JURISTA PADOMS

Līguma “Par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu ar Krievijas Federāciju” apturēšanas ietekme uz nodokļu piemērošanu. DĀVIS DEJUS, BDO Latvia jaunākais nodokļu konsultants

Darba tiesisko attiecību izbeigšana un vārda brīvība. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte, LLM. Eiropas Savienības tiesībās

Priekšrocības maza apmēra strīda risināšanai šķīrējtiesā. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

RISKU NOVĒRTĒJUMS

Pārskatīti pienākumi attiecībā uz klienta neklātienes identifikāciju. Grozīta kārtība, kādā NILLTPFN likuma subjekts veic klienta identifikāciju

DARBA TIESĪBAS

Pie nozaru koplīgumiem jāstrādā intensīvāk. Inese Helmane apkopojusi viedokļus ekspertu diskusijā “Ģenerālvienošanās: vienošanās ir spēks!”

MAKSĀTNESPĒJA

Maksātnespējas procesus ietekmējuši gan Covid-19, gan atbalsta pasākumi. Maksātnespējas kontroles dienests apkopojis ar maksātnespējas procesiem saistītos 2021. gada rādītājus

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

Jaunas prasības cenu norādīšanai patērētājam. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas

TIESU PRAKSE

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās. Senāta spriedumi lietās Nr. SKC-15/2022 un Nr. SKA-454/202. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

JURIDISKIE JAUNUMI

  • Pagarināts termiņš nokavēto nodokļu maksājumiem
  • Noteic pienākumu atklāt informāciju par akcionāriem
  • Grozījumi Darba likumā attieksies arī uz darba līguma saturu

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU

E-žurnālu arhīvs abonentiem