Nr. 7, JŪLIJS 2019

NUMURA INTERVIJA

Kavēti maksājumi grauj biznesa ekosistēmu. Saruna ar ILVU VALEIKU, kredītu pārvaldības uzņēmuma Intrum ģenerāldirektori Baltijā

JURISTA PADOMS

Kā noteikt, kuriem komersantiem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Turpinājums. Sākumu sk. žurnāla jūnija numurā. GINTS METĀLS, jurists, DOKU.LV AML projektu vadītājs

Kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu. KRISTERS TOMS LOSĀNS, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš jaunākais jurists

Fakta fiksēšana jeb Veids, kā nodrošināt pierādījumus. IVETA KRUKA, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Jaunumi dokumentu legalizācijas kārtībā. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja BDO LAW vecākā juriste, ārštata konsultante; GATIS LITVINS, dr.iur., Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors

MAKSĀTNESPĒJA

Fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana negodprātīgam parādniekam. KASPARS NOVICĀNS, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja NOVIUS vadošais partneris

CIVILTIESĪBAS

Kad bizness jānodod citu rokās. IKARA KUBLIŅA, portāla plz.lv redaktora, ieskats konferencē “Ģimenes uzņēmējdarbība un mantojuma tiesību jautājumi”

TIESU PRAKSE     

Darba devējam nodarīto zaudējumu izvērtēšana. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ABONENTI lasīt žurnālu ELEKTRONISKI var ŠEIT

Žurnālu abonēt ŠEIT! IZDEVĪGI abonēt BILANCES ZELTA komplektā!