NR. 7, JŪLIJS 2017

NUMURA INTERVIJA

Iepirkumu regulējuma atšķirības Baltijas valstīs. Ikara Kubliņa saruna ar zvērinātu advokātu RAIVO RAUDZEPU, zvērinātu advokātu biroja Sorainen vadošo speciālistu

IEPIRKUMI

Priekšizpēte paredzamās līgumcenas noteikšanai. Iepirkumu Uzraudzības biroja informācija

JURISTA PADOMS

Hipersaišu brīvība un tās robežas. MĀRTIŅŠ GAILIS, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu birojs  Ellex Kļaviņš

Darba uzteikums saistībā ar darba līguma grozījumiem. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

JAUNS LIKUMS       

Jaunuzņēmumu darbības nosacījumi un iespējas. Piezīmes pēc LIAA semināra

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2017. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Pievienotās vērtības nodokļa kompensēšana zemes nomas tiesiskajās attiecībās. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Nosacījumi preču piegādes atbrīvojumam no PVN. Sagatavots pēc Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma lietā C-21/16