Nr. 6, JŪNIJS 2019

NUMURA INTERVIJA

Šķīrējtiesās tiesvedība rit kā sarunu process. Saruna ar INESI ĻAHOVIČU, Rīgas šķīrējtiesas goda tiesnesi

JURISTA PADOMS

Kā noteikt, kuriem komersantiem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu. GINTS METĀLS, jurists, DOKU.LV AML projektu vadītājs

Vai pārrobežu uzņēmējdarbība draud ar pārrobežu maksātnespēju? ELĪNA ANDRIJEVSKA, juriste, zvērinātu advokātu birojs PwC Legal

Par noilguma termiņa iestāšanās sekām strīdos, kas izriet no komercdarījumiem. ALEKSANDRS KOGUCS, zvērinātu advokātu biroja Skrastiņš un Dzenis vecākais jurists; VIGO KRASTIŅŠ, zvērinātu advokātu biroja Skrastiņš un Dzenis zvērināts advokāts

Datu aizsardzības aspekti, ieviešot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. MIKIJS ZĪMECS, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists

KOMERCTIESĪBAS

Tiesību un saistību nodošana reorganizācijas ietvaros. UĢIS LUDIŅŠ, zvērināta advokāta palīgs, KPMG Zvērinātu advokātu birojs

AUTORTIESĪBAS

Ko paredz jaunā direktīva par autortiesībām digitālajā vidē. LĪGA FJODOROVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāte

TIESU PRAKSE

Fotogrāfiju aizsardzība interneta vidē. VIKTORIJA SOŅECA, LU Juridiskās fakultātes doktorante, Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja vadītāja

Par ES Tiesas spriedumu lietā Renckhoff. Sagatavots pēc ES Tiesas 2018. gada 7. augusta spriedums lietā C-161/17

ABONENTI LASĪT ŽURNĀLU ELEKTRONISKI VAR ŠEIT

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT