NR. 6, JŪNIJS 2018

NUMURA INTERVIJA

Mediācija ir strukturēts un cieņpilns process. Saruna ar KRISTĪNI DĀRZNIECI, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāju

JURISTA PADOMS

Patvaļīgi izbūvētas autostāvvietas konstatēšana un autostāvvietas patvaļīgas ekspluatācijas pārtraukšana. Aija Tuvikene, advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā O. Cers un J. Jurkāns

Vispārīgā datu aizsardzības regula un dokumentu noformējums. Zita Janitēna, Mg.hist., Ozolnieku novada pašvaldības kancelejas vadītāja

Mīti un realitāte par aizliegumu sadarboties ar čaulas veidojumiem. Aleksandra Mejertāle, ZAB Deloitte Legal vadošā juriste, zvērināta advokāta palīdze, CAMS; Mārtiņš Puķe, ZAB Deloitte Legal vadošais jurists, CAMS

Izmaiņas attiecībā uz piedziņas vēršanu uz kustamo mantu. Uldis Freidenfelds, zvērinātu advokātu biroja PwC Legal zvērināts advokāts

BANKAS

Kā plānot biznesu sankciju laikmetā. Ikara Kubliņa ieskats seminārā “Uzņēmēju un banku sadarbība atbildīgai un ilgtspējīgai Latvijas ekonomikai un reputācijai”

CIVILPROCESS

Būtiskas izmaiņas tiesas spriedumu regulējumā. Dace Vārna, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste

TIESU PRAKSE

Jauna kārtība, kādā tiesas skatīs pieteikumus lietās par atjaunošanu darbā. Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

  • OECD izvērtējis komercdarbības vides regulējumu Latvijā
  • Gandrīz ceturtā daļa uzņēmumu nav informēti par Vispārīgo datu aizsardzības regulu
  • VDI pārbaudīs būvniecības uzņēmumus

ŽURNĀLU VAR ABONĒT ŠEIT!

Abonentiem piekļuve žurnāla elektroniskajam arhīvam