Nr. 6, JŪNIJS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada JŪNIJA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Juridisko izglītību gaida pārmaiņas. Saruna ar ANITU RODIŅU, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāni, asociēto profesori

JURISTA PADOMS

Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei. SARMIS SPILBERGS, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex zvērināts advokāts; ILGA VAĻKO, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex jaunākā juriste

Nacionālā un pārrobežu apvienošana – praktiskie aspekti. INGRĪDA REINFELDE, KPMG Zvērinātu advokātu biroja zvērināta advokāte

Darbinieku nosūtīšana uz Latviju un ar to saistītās izmaiņas Darba likumā. KRISTĪNE MARKUS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vecākā juriste

Pakalpojumu jeb uzņēmuma līgums. KARĪNA OZERSKA, juriste, K. Ozerskas juridiskā prakse

Pirmslīguma informācija e-komercijā. EDUARDS AKSJONENKO,  biznesa un e-komercijas stratēģiju konsultants, uzņēmējs, augstskolu vieslektors

ATBILD JURISTS

Par atvaļinājumu piešķiršanu un izmantošanu. GITA OŠKĀJA, zvērinātu advokātu biroja A. Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

NODOKĻU PRAKSE

Kā atrast nodokļu sistēmas līdzsvara punktu. Atskats uz Latvijas Bankas rīkoto ekspertu sarunu “Vai Latvija beidzot ieviesīs stabilitāti nodokļu sistēmā?”

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015. gadā. 2. turpinājums. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

CIVILPROCESS

Par tulka palīdzību tiesas sēdē un šādu izdevumu atlīdzību civillietā. IVETA ZELČA, Mg.iur., zvērināta advokāte

JURIDISKĀS ZIŅAS

 Civillietas varēs nodot izskatīšanai citām tiesām vēl divus gadus

Tiesu portālā publicēs apgabaltiesu nolēmumus

Uzņēmumus apdraud kiberuzbrukumi