Nr. 6, JŪNIJS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada JŪNIJA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

Aizņemties ir viegli, atdot – daudz grūtāk. Saruna ar Andri Spori, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju

Jurista padoms

Kā piemērojama Darba likuma 37. panta divpadsmitā daļa. Iveta Zelča, Mg.iur. zvērināta advokāte; Rita Elce, Dipl. Iur., Mmed., arodveselības un arodslimību ārste

 Vienošanās ar izpildu dokumenta raksturu. Kristīna Loboda, zvērinātu advokātu biroja Inversus juridiskā dienesta vadītāja

Dalībnieku un citu izmaiņu reģistrēšana Komercreģistrā: prasības, termiņi, aktuālie problēmjautājumi. Ingrīda Reinfelde, KPMG Zvērinātu advokātu biroja zvērināta advokāte

Potenciālie riski WI-FI vidē.   Viktorija Alksne, zvērinātu advokātu biroja Cobalt juriste 23. lpp.

 Neizmantoto atvaļinājumu kompensācija, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc 2015. gada 1. janvāra.       Kristīne Markus, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste

 Atbild jurists

Amata apraksts, atvaļinājums, disciplinārsodi. Atbild Gita Oškāja, zvērinātu advokātu biroja A.Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

Eksperta padoms

Akciju publiskais piedāvājums – Baltijas ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks. Liene Dubava, biržas Nasdaq Riga valdes locekle

Uzņēmumu reģistrs

Ieraksts  par pamatkapitālu tiks pārrēķināts uz eiro automātiski.