Nr.5, NOVEMBRIS, 2013

Iznācis žurnāla NOVEMBRA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

Jāstiprina atbildība par personas datu aizsardzību

Saruna ar Datu valsts inspekcijas (DVI) direktori Signi Plūmiņu.

Jurista padoms

Jauns līgumsoda regulējums. Kā rīkoties?

Sergejs Rudāns, zvērināts advokāts, ZAB Borenius

Statūtkapitāla nomaiņa eiro ieviešanas procesā

Liene Embrika, Indras Dogādovas advokātu biroja juriste

Vai būs jauns valdes locekļu nodoklis!? 14. lpp.

Līga Mence, ZAB Loze & Partneri zvērināta advokāte,

Ilona Bauda, ZAB Loze & Partneri zvērināta advokāta palīdze

Vai valdes locekļi apzinās savas atbildības apmēru?

Jānis Jurkāns, zvērināts advokāts, ZAB O. Cers un J. Jurkāns partneris

Kādu tiesvedības veidu izvēlēties debitoru parādu atgūšanai?

Daiga Pirogova, BSA doktorante un vieslektore, juridiskā biroja Parstavis.lv juriste

Nodokļu tiesības

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un saimnieciskās darbības atpazīšana. Sagatavots pēc AT Senāta sprieduma lietā Nr.A42543708 SKA-636/2013

Tiesu prakse

Par darbinieka atstādināšanas laika ierobežojumu

Mārtiņš Aljēns, ZAB Raidla Lejiņš & Norcous zvērināts advokāts

Lēmums, kas būtiski ietekmēs maksātnespējas procesus. Satversmes tiesas 2013. gada 7. oktobra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2012-25-01

Finanšu uzraudzība

Vai Eiropas Banku savienība garantēs finanšu sistēmas stabilitāti?

Ikars Kubliņš, likumdošanas aktualitāšu portāla www.plz.lv redaktors