Nr. 5, MAIJS 2022

NUMURA INTERVIJA

Uzņēmējiem jāprot pamanīt, ja tos mēģina iesaistīt konkurences pārkāpumos. Saruna ar JURI GAIĶI, Konkurences padomes priekšsēdētāju

JURISTA PADOMS

Kreditora prasība sabiedrības vārdā. MARIJA BERDOVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT SIA vecākā speciāliste, zvērināta advokāte

Galvenās darba devēju pieļautās kļūdas darba līgumos. ALISE VALDEMĀRE, zvērinātu advokātu biroja BDO Law vecākā juriste

Kādēļ līgumos jāiekļauj atruna par likumdošanas aktu piemērošanu strīdus gadījumos? JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

SANKCIJAS

Aktualitātes sankciju jomā. Pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas

IEPIRKUMI

Jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Aktuālas Eiropas Savienības Tiesas atziņas. EST 2022. gada 8. martā spriedumā lietā C-205/20 Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld un 2021. gada 21. decembra spriedumā lietā C-251/20 Gtflix TV

Pārbaudes laika atkārtota izmantošana. Par virsstundu darba tiesisko regulējumu nepilna darba laika gadījumā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts par Senāta spriedumiem lietās SKC-58/2022 un SKC-284/2022

JURIDISKIE JAUNUMI

  • Sociālās iemaksas veiks no vecāku un bērna kopšanas pabalstu kopsummas
  • Uz laiku aptur pirmreizējo TUA izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem
  • Par kara noziegumu atbalstīšanu varēs atņemt Latvijas pilsonību
  • Publiskos pasākumos aizliedz slavināt militāru agresiju

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU

 E-žurnālu arhīvs abonentiem