Nr. 5, MAIJS 2021

NUMURA INTERVIJA

Pandēmija kāpina e-komercijas tempu. Saruna ar Mg.iur. ZANDU DĀVIDU, Patērētāju tiesību aizsardzības centra galveno juristi

KOMERCTIESĪBAS

Dalībnieku (akcionāru) balsstiesību ierobežošana kapitālsabiedrībās. MARIJA BERDOVA,  zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāte

JURISTA PADOMS

Kā laikus pamanīt un risināt finanšu problēmas? IKARA KUBLIŅA ieskats Tieslietu ministrijas rīkotajā vebinārā

Jauns Dzīvojamo telpu īres likums – kas mainīsies? EVIJA KOLBERGA, zvērinātu advokātu biroja CersJurkāns zvērināta advokāte

Noilguma iestāšanās pārbaude, saņemot parādnieka iebildumus. IVETA ZELTIŅA, Bc.oec. SIA JZ Consulting juriste

Mobings kā svarīgs iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai. IVETA ZELČA, Mg. iur, zvērināta advokāte

Atvaļinājumu piešķiršana un izmantošana: kas jāzina darba devējiem? LINDA LIELBRIEDE, Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juriste

Dokumentu kopiju noformēšanai ir būtiska nozīme. INESE ĻAHOVIČA, Rīgas šķīrējtiesas prezidija locekle, šķīrējtiesnese

IEPIRKUMI

Kā mazināt slepenas norunas publiskajā iepirkumā. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Tiesu prakse darba strīdos 2021. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

PIRKT E-ŽURNĀLU