Nr. 5, MAIJS 2019

NUMURA INTERVIJA

Konkurences padome audze muskuļus. Saruna ar DEBORU PĀVILU, zvērinātu advokātu biroja VILGERTS partneri

JURISTA PADOMS

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma. GINTS METĀLS, jurists, DOKU.LV AML projektu vadītājs

Kā veicami ieturējumi no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. KATRĪNA BALTALKSNE un VINETA RISEVA, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekles, zvērinātas tiesu izpildītājas

Vienkāršotas publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES dalībvalstīs. ALEKSANDRA MEJERTĀLE, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vadošā juriste, zvērināta advokāta palīdze, CAMS; MADARA DŽERIŅA, zvērinātu advokātu biroja DELOITTE LEGAL juriste

KOMERCDARĪJUMI

Pārdevēja atbildības līgumiskie ierobežojumi uzņēmumu pārdošanas darījumos. VAIRIS DMITRIJEVS, LL.M. zvērināta advokāta palīgs, zvērinātu advokātu birojs VILGERTS

JAUNS LIKUMS

Kas par trauksmes celšanu jāņem vērā uzņēmējiem? INESE KUŠĶE, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta eksperte atbild uz Ikara Kubliņa, portāla plz.lv redaktora, jautājumiem

TIESU PRAKSE

Prasības par zaudējumu atlīdzību noilgums. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2019. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKIE JAUNUMI

Eiropas Parlaments pieņem pretrunīgi vērtēto Autortiesību direktīvu

Konkurences uzraudzībā nepieciešami precīzāki sodu piemērošanas nosacījumi

ABONENTI LASĪT ŽURNĀLU ELEKTRONISKI VAR ŠEIT

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT