NR. 5, MAIJS 2018

NUMURA INTERVIJA

Advokātu izvēlas līdzīgi kā laulāto. Saruna ar JĀNI ROZENBERGU, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju

JURISTA PADOMS

Fiziskās personas – datu subjekta piekrišanas labirinti. MARINA KURGALOVA, juriste, SIA Squalio Group; ELĪNA GIRNE, vadošā juriste, SIA Squalio Group

Ar ārvalsts pilnvaru pie Latvijas notāra. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., LR Tieslietu ministra ārštata padomniece; GATIS LITVINS, Dr.iur., Latvijas Notariāta institūta direktors

Princips “Konsultē vispirms” un tiesības zināt par riskantajiem darījumu partneriem. ARTŪRS ŠEVČUKS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal jurists

Vairākpusēja līguma spēkā esamības aspekti. KARĪNA OZERSKA, juriste, K. Ozerskas juridiskā prakse

Cesijas tiesiskais regulējums un problēmjautājumi. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors, IVETA ZELTIŅA, Bc.oec,. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde jurista palīgs

IEPIRKUMI

Tiesu prakses atziņas publiskajos iepirkumos. 3. turpinājums. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Nodokļu parāda pārcelšanas tiesiskā daba. Sagatavots pēc lietas SKA-892/2018 materiāliem

JURIDISKĀS ZIŅAS

  • Juridisko pakalpojumu sniedzējiem jāziņo par negodprātīgiem klientiem
  • Jubilejas gads zvērinātu tiesu izpildītāju institūta reformai
  • Advokatūras dienās īpaša uzmanība veltīta cietušo tiesībām

 

ŽURNĀLU VAR ABONĒT ŠEIT!

Abonentiem piekļuve žurnāla elektroniskajam arhīvam