Nr. 5, MAIJS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada MAIJA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

Notāriem darījumu vide jāpadara drošāka. Saruna ar Sandru Stīpnieci, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāju

 

Jurista padoms

Jaunas vēsmas PVN grupas darījumos. Alisa Leškoviča, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN zvērināta advokāte, specializējusies nodokļu un muitas jautājumos

Mediācija kā komercstrīdu risināšanas instruments. Mārtiņš Ziemanis, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vecākais jurists

Piedāvājums ar viszemāko cenu – juridiska un faktiska ilūzija. Kristīne Zubkāne, juriste, M.G. tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, LR Satversmes tiesas tiesneses Ziemeles palīdze

 

Uzņēmumu reģistrs

Parakstu apliecināšana Uzņēmumu reģistram iesniedzamajos dokumentos. Krists Viļumsons, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults

 

Atbild jurists

Par darba līguma izteikšanu jaunā redakcijā u.c. jautājumi. Atbild Gita Oškāja, zvērinātu advokātu biroja A.Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

 

Maksātnespējas process

Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņa grozīšana. 2015. gada 1. martā stājās spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz īsāku fiziskās personas saistību dzēšanas termiņu

 

Tiesu prakse

Sprieduma izpildīšanas pagrieziens par darba samaksas piedziņu. Satversmes tiesas 2015. gada 16. marta spriedus Nr.2014-13-01. Iveta Zelča, Mag.iur., zvērināta advokāte

Fotoradaru verificēšanas metodi atzīst par komercnoslēpumu. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta sprieduma lietā SKA–14/2015

 

Juridiskie jaunumi

Komercsabiedrību strīdu juridiskie risinājumi. Aicinām uz otro žurnāla konferenci

Izpētīta tiesu prakse prasības nodrošināšanas lietās

Komersantam ļauj iesaistīties tiesvedībā par informācijas atklāšanu citai personai.