Nr.4, OKTOBRIS, 2013

Iznācis žurnāla OKTOBRA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija        .

Biznesa joma – plašs lauks advokāta. Lauris Liepa, advokātu biroja BORENIUS zvērināts advokāts

Jurista viedoklis        

Vai plānotie grozījumi Darba likuma 149. panta redakcijā ir lietderīgi? Iveta Zelča, Mg. iur., zvērināta advokāte

Jurista padoms

SIA kapitāla daļās nostiprinātās tiesības. Agnese Garda, Zvērinātu advokātu biroja LAWIN partnere, zvērināta advokāte

Solis pretim efektīvākam civilprocesam un ātrākai lietu iztiesāšanai. Agris Repšs, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN partneris

Kad tiesisks darījums pārvēršas zaudējumos. Ivars Stankevičs, zvērinātu advokātu biroja MAGNUSSON jurists

Jaunais bezmantinieku mantas regulējums. Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte

Vai ir jābaidās no šķīrējtiesas? Jurijs Ņikuļcovs, Mg.iur, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

Tiesu prakse

Atsevišķas tiesu prakses atziņas civilprocesuālos jautājumos. Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte

Nodokļu tiesības

Tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu. Pēc AT Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013. gada 10. aprīļa sprieduma lietā Nr. A42916609 SKA – 149/2013

Uzrēķinu par slēpto ienākumu tiesa atzīst par nepamatotu. Pēc Administratīvās apgabaltiesas 2013. gada 9. septembra sprieduma lietā AA43-0816-13

STELLAS prēmija

Karstās kafijas un citas neparastas prāvas