Nr. 4, APRĪLIS 2020

NUMURA INTERVIJA

Pandēmijas laikā jāvērtē, vai līgumi ir izpildāmi.  Saruna ar EVU BERLAUS, zvērinātu advokātu biroja Sorainen vadošo partneri.

JURISTA PADOMS

Biežākās nepilnības iekšējās kontroles sistēmās. JĀNIS KĻUMELS, juridiskā biroja Klumel vadošais partneris

Interešu konflikta regulējums. KASPARS FRIDENBERGS-ANSBERGS, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vecākais jurists

Komercnoslēpuma aizsardzības aktualitātes. ILMĀRS ŠATOVS, zvērināts advokāts, patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis

Atlīdzības aspekti un attaisnota prombūtne darbiniekam – zemessargam vai rezerves karavīram II. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

JAUNS LIKUMS

Ko jaunais Preču zīmju likums maina preču zīmju regulējumā. MĀRTIŅŠ GAILIS, zvērināts advokāts, asociētais partneris zvērinātu advokātu birojā Ellex Kļaviņš

Atbalsts uzņēmējiem COVID-19 izraisītajā krīzē. Aktuālās informācijas apkopojums

IEPIRKUMI

Jaunākie Senāta nolēmumi publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Tiesu prakse darba strīdos 2020. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU