NR. 4, APRĪLIS 2018

NUMURA INTERVIJA

Konkurentiem cenas nav jāapspriež. Saruna ar ANDI KĀRKLIŅU, zvērinātu advokātu biroja  BDO LAW vecāko juristu

JURISTA PADOMS

Virtuālās korporatīvās sapulces – mūsdienīga iespēja SIA pārvaldīšanā attālināti. MARIJA BERDOVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāta palīdze

Pievienotās vērtības nodokļa kompensēšana zemes nomas tiesiskās attiecībās. 2. daļa. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Kādi priekšdarbi jāveic pirms preču zīmes reģistrēšanas Patentu valdē. AIJA PANKE, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs PricewaterhouseCoopers Legal

Darbinieku diskriminācija – teorija un realitāte. IVO MASKALĀNS, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināts advokāts

Kas ir un kas nav būve? LAURA VILKA, zvērināta advokāte,  KPMG Zvērinātu advokātu birojs

IEPIRKUMI

Tiesu prakses atziņas publiskajos iepirkumos. 2. turpinājums. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzināšanu no darba devēja. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

 KOMERCTIESĪBAS

Uzņēmējdarbībai būtisku tiesību normu analīze. IKARS KUBLIŅŠ, plz.lv redaktors

 

ŽURNĀLU VAR ABONĒT ŠEIT!

Abonentiem piekļuve žurnāla elektroniskajam arhīvam