Nr. 4, APRĪLIS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada APRĪĻA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Ar kredītiem nevajag pārdozēt. Saruna ar KĀRLI DANĒVIČU, Latvijas Komercbanku asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāju

JURISTA PADOMS

Atteikuma tiesības distances līgumos. JĀNIS OZOLIŅŠ, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal jurists

Ārvalstu tiesu spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās: vispārīgs apskats. BAIBA RUDEVSKA, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja VARUL vecākā juriste, ārštata konsultante

Jauns nekustamā īpašuma nodokļa regulējums Rīgā. JORENS JAUNOZOLS, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN jurists

Valdes loceklis un maksātnespējas procesa pieteikums. MARTA MEŽSARGA, Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes doktorantūras studente, SIA Latfert juriste

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

Latvijā darbu sākusi Patērētāju strīdu risināšanas komisija.

IEPIRKUMI

Iepirkuma līguma grozījumiem jābūt ekonomiski pamatotiem. Iepirkumu uzraudzības biroja  skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 3. punkta un ceturtās daļas piemērošanu

 UZŅĒMUMU REĢISTRS

Juridiskās adreses reģistrācija. INDRA AUŽELE, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2015. gadā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultantu darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

Videoreģistrēšanas iekārtu īpašniekiem jāreģistrējas

Ieviesīs Eiropas judikatūras identifikatoru

Digitalizēti Latvijas Senāta vēsturiski dokumenti

 

ABONĒT ŽURNĀLU VARAT ŠEIT.