Nr. 4, APRĪLIS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada APRĪĻA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

Karteļa vienošanās ir liela apjoma zādzība. Saruna ar Skaidrīti Ābramu, Konkurences padomes priekšsēdētāju

 Jurista padoms

Kā izskaust dempingotājus būvniecībā. Olavs Cers, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja O.Cers un J.Jurkāns partneris

Prasības nodrošinājums – būtiskākie aspekti tiesiskajā regulējumā un praksē. Marija Berdova, zvērinātas advokātes Regīnas Keišas zvērināta advokāta palīdze, zvērinātu advokātu biroja Borenius konsultante

Datorprogrammu izmantošana komercdarbībā. Nobeigums. Ingrīda Veikša, Dr. iur., biznesa augstskolas Turība asociētā profesore, Juridiskās fakultātes dekāne, BSA/The Software Alliance  pilnvarotā pārstāve Latvijā

Par privātpersonu iepirkumiem. Aleksandrs Ļeščinskis, zvērinātu advokātu biroja Raidla, Lejiņš & Norcous jurists

Ārzemnieka statuss – ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Elīna Girne, zvērinātu advokātu biroja AmberLaw zvērināta advokāte

Atstādināšana no darba, ja darbinieks, veicot darbu, var kaitēt darba devēja pamatotām interesēm. Jānis OzoliņšKristīne Markus, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juristi

Komersantu tiesiskais statuss un pārvaldes institūciju atbildības apjoms. Kristīna Loboda, zvērinātu advokātu biroja INVERSUS juridiskā dienesta vadītāja

Tiesu prakse

 Ekonomiskā un finanšu krīze nav force majeure jeb nepārvaramas varas apstākļi. Andris Lazdiņš, zvērinātu advokātu biroja LAWIN zvērināts advokāts