Nr.3, MARTS 2021

NUMURA INTERVIJA 

Banku sektors meklē zelta vidusceļu. Ikara Kubliņa saruna ar KRISTAPU MARKOVSKI, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktoru.

JURISTA PADOMS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācija. INDRA AUŽELE, Mg.iur., Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja

Nenoskaidrotas izcelsmes vai noziedzīgi iegūti līdzekļi? OLAVS CERS, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja CersJurkāns vadītājs un partneris

Tiesiskās aizsardzības procesi kļūs pieejamāki no izmaksu viedokļa. RIČARDS FREIMANIS, zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal vecākais jurists

Darbinieku nosūtīšana – paplašināts regulējums. KRISTĪNE PATMALNIECE, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs COBALT

Force majeure starptautiskos darījumos. KONSTANTĪNS IVANOVS, tiesību zinātņu doktors, starptautiskā advokātu biroja Foxen Law Office padomnieks, Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis

INVESTĪCIJAS

Cilvēkkapitāls, digitalizācija un zaļā ekonomika. Ineses Helmanes ieskats diskusijā “Kā atgūt Latvijas ekonomiku pēc Covid-19 un palielināt investīcijas ilgtermiņā?”

 TIESU PRAKSE

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

Tiesu prakse darba strīdos 2020. gadā. Noslēgums. Sākumu sk. žurnāla 2020. gada marta numurā un turpinājumu turpmākajos numuros. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

 
ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU