NR. 3, MARTS 2017

Iznācis žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI 2017. gada MARTA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Mainās pasūtītāja un apakšuzņēmēju attiecības. Saruna ar zvērinātu advokātu Māri Brizgo, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš Publiskā iepirkuma prakses grupas vadītāju

IEPIRKUMI

Administratīvā atbildība publisko iepirkumu jomā. Dace Ozola, Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktores vietniece, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja

JURISTA PADOMS

Jaunā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūra pārrobežu parādu piedziņai. 1. daļa. Baiba Rudevska, Dr.iur., zvērinātu advokātu biroja BDO Legal vecākā juriste, ārštata konsultante

Jaunums – vienotais Kontu reģistrs. Inga Tenisa, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs Cobalt

Regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu piemērošana. Krišjānis Bušs, LL.M., zvērināta advokāta palīgs zvērinātu advokātu birojā COBALT

MAKSĀTNESPĒJA

Galveno maksātnespējas regulējuma izmaiņu apskats. Edvīns Draba, zvērinātu advokātu biroja Sorainen jurists

TIESU PRAKSE

Sarežģītās civillietās advokātu rosina iesaistīt jau pirmajā instancē

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2016. gadā. 1. turpinājums. Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

Apkopota tiesu prakse Uzņēmumu reģistra lietās

Iecerēts veidot Vienoto patentu tiesu

Eiropā uzsāks cīņu pret nedeklarētu darbu

 

Informācija par abonēšanu un iegādi ŠEIT!