Nr. 3, MARTS, 2015

Iznācis žurnāla 2015. gada MARTA numurs. Ieskats numura tematikā:

Numura intervija

 Juristi laukumu pārredz labāk. Saruna ar Jāni Muižnieku, pieredzes bagātu zvērinātu advokātu

Jurista padoms

Grozījumi Maksātnespējas likumā. Edvīns Draba, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN jurists

 Valdes locekļa atbildība par juridiskās personas nodokļu parādiem. Mārtiņš Puķe, SIA Deloitte  Latvia vecākais jurists

Datorprogrammu izmantošana komercdarbībā.  3. daļa. Ingrīda Veikša, Dr. iur., Biznesa augstskolas Turība asociētā profesore, BSA/The Software Alliance  pilnvarotā pārstāve Latvijā

Vienošanās – lai šķirtos kā labi draugi. Rihards Plotka, Mg. iur. cand., SIA Darbinieku pārstāvis juriskonsults

Tiesas ieteikta mediācija Latvijas tiesās. Baiba Orbidāne, zvērinātu advokātu biroja LAWIN jaunākā juriste

Vienošanās par profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem, problēmas un risinājumi. Iveta Zelča, Mg.iur., zvērināta advokāte

Zaudējumu kompensācija par Konkurences likuma pārkāpumu. Ivo Maskalāns, zvērinātu advokātu biroja Borenius zvērināts advokāts

Būtiski aspekti iepirkuma priekšmeta noteikšanā. Kristīne Zubkāne, juriste, M.G. tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Pēc publicētā

VID precizējumi saistībā ar komersanta darbības izbeigšanu

Uzņēmumu reģistrs

Šķīrējtiesas kļūs pieejamākas, to darbība – pārskatāmāka. Laima Letiņa, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

Reiderisms

Reiderisma novēršana: tiesu varas un notāru loma. Ieskats ekonomikas konferencē „Uzņēmumu neētiska un nelikumīga pārņemšana – juridiskie aspekti”

Tiesu prakse

Apkopota tiesu prakse maksātnespējas procesa lietās