Nr. 2, FEBRUĀRIS 2020

NUMURA INTERVIJA

Bankas izvērtē klienta riskus. Saruna ar SANITU BAJĀRI, Finanšu nozares asociācijas vadītāju, un JĀNI BRAZOVSKI, asociācijas valdes locekli

JURISTA PADOMS

Kriminālprocesa ietekme uz VID lēmumu pārsūdzības procesu nodokļu lietās. LAURA VILKA, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs Deloitte Legal

Sankciju regulējuma ģenēze un piemērošana praksē. KRIŠJĀNIS BUŠS, LL.M., zvērināta advokāta palīgs, zvērinātu advokātu birojs COBALT

Atvaļinājuma piešķiršanas, izmantošanas, pārcelšanas vai pagarināšanas un kompensācijas aspekti. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

Ārzemnieku nodarbināšana Latvijā. KARINA MATVEJEVA, Mg. iur.

Kā izstrādājami NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas dokumenti. AMANDA ROLLE, zvērinātu advokātu biroja  Deloitte Legal juriste

IEPIRKUMI

Grozījumi publisko iepirkumu regulējumā saistībā ar administratīvo atbildību. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

 “Uz papīra” – ziedi, uz galda – alkohols (2019. gada 17. decembra spriedums lietā Nr. SKC – 828/2019 (C69195418)). KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU