NR. 2, FEBRUĀRIS 2018

Numura intervija

Grāmatveži zina daudz vairāk! Ar Agnesi Rudzīti, Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktori, un Baibu Rūdapu, un šīs pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas galveno nodokļu inspektori sarunājas Ikars Kubliņš,  plz.lv redaktors

Jurista padoms

Jaunas prasības patieso labuma guvēju atklāšanā. Toms Vilnis, zvērināta advokāta palīgs, zvērinātu advokātu birojs SORAINEN

Datu aizsardzības svarīgums. Sodi un atbildība. Elīna Girne, Squalio Group SIA vadošā juriste

Ar konkurenci saistītie ierobežojumi darbiniekiem un valdes locekļiem. Māris Paipa, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu birojs Pwc Legal

No tiesām nav jābaidās jeb Ieskats civillietu izskatīšanas procesuālajā kārtībā. Gita Oškāja, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs A. Kazačkovs un partneri

Uzņēmumu reģistrs

Darbības izbeigšana sakarā ar neatrašanos juridiskajā adresē. Indra Aužele, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja

Tiesu prakse

Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzināšanu pamattiesību aizskāruma gadījumā. Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamā metode. Sagatavots pēc Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018. gada 16. janvāra sprieduma lietā SKA-4/2018

Tikai žurnāla gada abonentiem!

Bezmaksas pielikums “TIESU REFORMA LATVIJĀ”