NR. 2, FEBRUĀRIS 2017

Iznācis žurnāla 2017. gada FEBRUĀRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Kā top vienota tiesu prakse. Saruna ar Anitu Zikmani, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju

JURISTA PADOMS

Izmaiņas  nodokļu likumos par pienākumu maksāt atlīdzību valdes locekļiem. Una Petrauska, zvērināta advokāte,  KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja

Depozītu sistēma iepirkumu rezultātu apstrīdēšanas gadījumos. Māris Brizgo, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu birojs Kļaviņš Ellex

Zagtu naudu nedrīkst izmaksāt kreditoriem. Mārtiņš Tarlaps, LL.M., zvērinātu advokātu biroja COBALT jurists

Vispārējā datu aizsardzības regula. Kristīne Markus, ZAB Deloitte Legal vecākā juriste, zvērināta advokāta palīdze; Gints Puškundzis, datu aizsardzības speciālists, zvērināta advokāta palīgs

MAKSĀTNESPĒJA

Valsts uzņemas atbildību par maksātnespējas procesa administratoru kontroli

TIESU PRAKSE

Augstākās tiesas atziņas darba strīdos 2016. gadā. Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKĀS ZIŅAS

Rosina novērst konkurences ierobežojumus

Skaidro Atlīdzības likuma piemērošanu

Izmaiņas dokumentu apliecinājuma prasībās

Aicina biežāk noslēgt administratīvos līgumus

Augstākā tiesa ir kasācijas instance