Nr. 2, FEBRUĀRIS, 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada FEBRUĀRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Jaunās tehnoloģijas modernizē tiesu sistēmu. Saruna ar Tiesu administrācijas direktoru EDVĪNU BALŠEVICU

JURISTA PADOMS

Dividenžu izmaksas kārtība. IEVA TILLERE-TILNERE, zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītājas vietniece

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem VID. ANDRIS DIMANTS, zvērinātu advokātu biroja COBALT jurista palīgs

„Ģimenes maksātnespējas” juridiskā regulējuma problemātika. OLAVS CERS, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators

Notariāta piedāvājums drošai un ērtai personu dzīvei. GATIS LITVINS, Dr.iur. , Latvijas Notariāta institūta direktors

Datorspēles: vai un kādā mērā likums tās regulē. IEVA ANDERSONE, LL.M, zvērinātu advokātu biroja SORAINEN zvērināta advokāte

„Zemūdens akmens” līgumā – termiņi. KARĪNA OZERSKA, juriste, K. Ozerskas juridiskā prakse

Priekšlīgums civiltiesiskajos darījumos. JĀNIS GAVARS, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex jaunākais jurists

ATBILD JURISTS

Atbildes uz lasītāju jautājumiem. GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja

TIESU PRAKSE

Personas reģistrēšana nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā. Pēc AT Administratīvo lietu departamenta lēmuma lietā Nr. SKA-1527-15

Valdes locekļa pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam. DANA SADOVENKO, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste

 

ABONĒT ŽURNĀLU VARAT ŠEIT.