Nr. 12, DECEMBRIS 2021

NUMURA INTERVIJA

Par aizdomīgu darījumu ir jāziņo laikus. Saruna ar ILZI ZNOTIŅU, Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāju

JURISTA PADOMS

Darba tiesības ārkārtējās situācijas apstākļos. Ieskats forumā “Covid – 19 ierobežojumi no darba tiesību perspektīvas”

Komentārs par Digitālo tirgu aktu. VIKTORIJA SOŅECA, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

Veiksmīgi īstenots tiesiskās aizsardzības process. AIGARS GOZĪTIS, Eversheds Sutherland Bitāns Aktīvu pārvaldes, restrukturizācijas un maksātnespējas prakses vadītājs, zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators

Grozījumi piespiedu nomas regulējumā. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Kas ir izlīgums šķīrējtiesvedības procesā. ILGA NERETNIECE, Rīgas šķīrējtiesas administratīvā direktore

IEPIRKUMI

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

Augstākās tiesas prakse nodokļu tiesību jomā. JŪLIJA SAUŠA, Mag. iur., Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore, Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU