Nr. 12, DECEMBRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Nodarbināto veselība un drošība – darba devēju rūpes! Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas darba aizsardzības eksperti LAIMU BEROZU

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālu atbalstu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību  turpina līdz pat 2022. gada nogalei īstenot projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”. Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projektā iesaistītie LDDK pārstāvji ir darba aizsardzības eksperte Laima Beroza un darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš (Abu ekspertu foto uz žurnāla vāka).

JURISTA PADOMS

Skaidras naudas darījumu īpatnības. NATAĻJA PAŠINA, juriste, maģistre uzņēmumu vadībā

Vidējā izpeļņā nav iekļaujami darba devēja maksājumi darbiniekam uz svētkiem. AMANDA ROLLE, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste

Publicēta jauna INCOTERMS® 2020 noteikumu versija. LĪGA FJODOROVA, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināta advokāte

Jaunā ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam. GINTS METĀLS, jurists, DOKU.LV AML projektu vadītājs

Investīciju piesaiste un nodokļu piemērošanas aktualitātes. Turpinājums. Sākumu sk. žurnāla 2019. gada novembra numurā. JŪLIJA SAUŠA, Mag. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore, Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja

Ko uzskata par diskrimināciju darbavietā? KRISTĪNA LOBODA, Mg.iur., juriste

KOMERCTIESĪBAS

Kā izveidot efektīvu akcionāru tiesību regulējumu. IKARS KUBLIŅŠ, BilancePLZ portāla redaktors

TIESU PRAKSE

Emocionālā vardarbība darbavietā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

ABONENTI ŽURNĀLU VAR LASĪT ELEKTRONISKI

ABONĒT ŽURNĀLU