NR. 12, DECEMBRIS 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada DECEMBRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Biznesa regulējumam jābūt vienkāršam. Saruna ar EDGARU KOŠKINU, zvērinātu advokātu, starptautisko nodokļu tiesību prakses vadītāju, zvērinātu advokātu biroja Vilgerts partneri

JURISTA PADOMS

Ārvalstu darbaspēks: darba devēja papildu resurss vai galvassāpes? MARIJA BERDOVA,  zvērinātas advokātes Regīnas Keišas palīdze, zvērinātu advokātu biroja COBALT konsultante

Kas jāņem vērā, slēdzot dāvinājuma līgumu. GATIS LITVINS, Dr.iur., Latvijas Notariāta institūta direktors

Lietuvas un Latvijas regulējums saistībā ar izslēgšanu par iepriekš nepildītiem līgumiem publiskajos iepirkumos. ARTŪRS GURSKIS, jurists, juridiskā biroja GROMOVS & GURSKIS īpašnieks

Reprogrāfiskās reproducēšanas autortiesību aspekti. JURIS BALODIS-BOLUŽS, zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes tiesību zinātņu doktorants, autortiesību mediators, zvērinātu advokātu birojs Klotiņi & Serģis

Darījuma kontu nozīme pirkuma darījumos. MARTA CERA, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal juriste, SEMJONS FOGELS, zvērināta advokāta palīgs, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vadošais juristS

TIESU PRAKSE

Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu. Sagatavots pēc sprieduma lietā SKC-297/2016

Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā. Sagatavots pēc sprieduma lietā Nr. SKC-411/2016

JURIDISKĀS ZIŅAS

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Uzņēmumu reģistrā jaunas valsts nodevu likmes

Pašvaldību nepamatota iesaiste komercdarbībā nav pieļaujama