Nr. 11, NOVEMBRIS 2022

NUMURA INTERVIJA

Mākslīgais intelekts un juridiskā atbildība. Ar RITVARU PURMALI, SIA Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs juristu, sarunājās Ikars Kubliņš

JURISTA PADOMS

Cīņa ar „aplokšņu algām” tagad un turpmāk. ALISA LEŠKOVIČA, zvērināta advokāte,
Zvērinātu advokātu biroja ROCKBRIDGE Legal partnere

Apbūves tiesība – priekšrocības un problemātika. TOMS DREIKA, Zvērinātu advokātu biroja COBALT jurists, pauž viedokli vebinārā, ko uzklausīja Inese Helmane

Patērētāju kreditēšanas pakalpojuma vai preču zīmes reklāma? IVO CIMDIŅŠ, Zvērinātu advokātu biroja COBALT vecākais speciālists; JURIJS GEORGS RUSAKOVS, Zvērinātu advokātu biroja COBALT jaunākais jurists

Aizdevuma noformēšanas apliecinošu dokumentu veidi. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

DARBA TIESĪBAS

Uzteikuma izsniegšana darbiniekam. GITA OŠKĀJA, zvērināta advokāte

IEPIRKUMI

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Darba līguma uzteikums darbiniekam – arodbiedrības biedram. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

E-žurnālu arhīvs abonentiem