Nr. 11, NOVEMBRIS 2021

NUMURA TĒMA

Nodokļus maksā, bet pabalsti nepienākas. Kā tas var būt? LINDA MIEZĪTE, finanšu kompānijas Mensarius vadītāja, LDDK mazo un vidējo uzņēmumu MVU platformas un biedrības Sadarbības platforma pārstāve

JURISTA PADOMS

Ceļvedis veiksmīgai darbinieku nosūtīšanai darba veikšanai Eiropas Savienībā. ALISE VALDEMĀRE, zvērinātu advokātu biroja BDO Law vecākā juriste

Kā rīkoties, ja uzņēmumā pārbaudi sākusi Datu valsts inspekcija? ZANES AKERMANES, zvērinātu advokātu biroja Sorainen zvērinātas advokātes, ieteikumi seminārā “Datu aizsardzība uzņēmuma ikdienā”

Kā nepārkāpt datu aizsardzības regulējumu, veicot video un audio ierakstus? JŪLIJAS TERJUHANAS, zvērinātu advokātu biroja Sorainen juristes, sertificēta personas datu aizsardzības speciālistes, ieteikumi seminārā “Datu aizsardzība uzņēmuma ikdienā”

CMR konvencijas piemērošana un šķīrējtiesas atruna. ILGA NERETNIECE, Rīgas šķīrējtiesas administratīvā direktore

JURIDISKIE JAUNUMI

  • Notāriem un tiesu izpildītājiem noteic saimnieciskās darbības formu
  • E-identifikācija privātā sektora pakalpojumu saņemšanai
  • Var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas

IEPIRKUMI

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Atšķirīga tiesu nostāja apdrošinātāju regresa prasībās pret dzīvojamo māju pārvaldniekiem. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

No SIA izslēgtam dalībniekam izmaksājamā ieguldījuma apmērs. Pēc SENĀTA sprieduma lietā Nr. SKC-93/2021

Neplānotas virsstundas darbinieka darbnespējas gadījumā. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU