Nr.11, NOVEMBRIS 2020

NUMURA INTERVIJA

Noslēdz darījumu, neizejot no mājām! Saruna ar EDMUNDU BEĻSKI, valsts akciju sabiedrības (VAS) Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes priekšsēdētāju.

JURISTA PADOMS

Darbinieku prēmēšana ar personāla akcijām un akciju opcijām. ALISE VALDEMĀRE, zvērinātu advokātu biroja BDO Law juriste; JĀNIS CIGUZIS, zvērinātu advokātu biroja BDO Law jurists

Līguma izpilde, ja darījumu partnerim tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. Zvērinātu advokātu biroja COBALT semināra atziņas apkopojis IKARS KUBLIŅŠ, portāla Bilance PLZ redaktors

Strīdu risināšana ar ārvalsts partneri. INESE ĻAHOVIČA, Rīgas šķīrējtiesas goda tiesnese, komerctiesību jomā praktizējoša juriste

TIESU PRAKSE

Eiropas Savienības Tiesas aktuālā judikatūra par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

Ar īres līguma izbeigšanos neizbeidzas pienākums maksāt par saņemto pakalpojumu. IVETA ZELTIŅA, Bc.oec., SIA JZ Consulting juriste

Slimības pabalsts valdes loceklim, kam nav noteikta atlīdzība. Senāta spriedums lietā Nr. A420287115, SKA-55/2020

Tiesu prakse darba strīdos 2020. gadā. 7. turpinājums. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts
  
ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU