NR. 11, NOVEMBRIS 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada NOVEMBRA numurs. Ieskats tematikā:

NUMURA INTERVIJA

Ejam finanšu noziegumiem pa pēdām. Saruna ar VIESTURU BURKĀNU, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta  (Kontroles dienesta)  vadītāju

JURISTA PADOMS

Disciplinārsodu piemērošana. IVO MASKALĀNS, zvērinātu advokātu biroja COBALT zvērināts advokāts

Solis tuvāk nodokļu strīdu mediācijai Latvijā. BAIBA ORBIDĀNE, zvērinātu advokātu biroja Kļaviņš Ellex juriste

Dokumentu pieejamības riska novēršana uzņēmuma iegādes darījumā. MARTA CERA, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal  juriste, un SEMJONS FOGELS, zvērināta advokāta palīgs, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal  vadošais jurists

Prasītāja pienākumus sniegt patiesas ziņas jeb Nepatiesu ziņu sniegšana kā jaunatklāts apstāklis civillietā. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Vēlreiz par dokumentu iesniegšanas termiņiem. INDRA AUŽELE, Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Kas būs pēc mikrouzņēmumu ēras beigām? Skaidro ILZE LORE, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece

NODOKĻU TIESĪBAS

Eiropas Savienības pieredze PVN krāpšanas apkarošanā. SABĪNE VUŠKĀNE, zvērinātu advokātu biroja Sorainen vecākā nodokļu menedžere, un DACE EVERTE, zvērinātu advokātu biroja Sorainen vecākā nodokļu menedžere

JURIDISKĀS ZIŅAS

Palīdzība kredītņēmējiem un viņu galvotājiem
Plāno apmācīt tiesu sistēmai piederīgos
Jauni tiesu prakšu apkopojumi