Nr.11, NOVEMBRIS, 2014

Iznācis žurnāla 2014. gada NOVEMBRA numurs. Ieskats numura tematikā:
Numura intervija

Pieaugs materiālā atbildība par grāmatvedības dokumentu sagrozīšanu. Saruna par Maksātnespējas likuma grozījumiem ar Gati Flinteru, zvērinātu advokātu, zvērinātu advokātu biroja Borenius partneri

Jurista padoms

Galvenie līgumi būvniecības procesa ietvaros jaunā būvniecības tiesiskā regulējuma kontekstā. Kristīne Zubkāne, juriste, M.G. tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība. Gita Oškāja, zvērinātu advokātu biroja A.Kazačkovs un partneri zvērināta advokāte

Eksperta padoms

Faktorings un pievienotās vērtības nodoklis. Ina Spridzāne, AS DNB banka nodokļu riska vadītāja

Uzņēmumu reģistrs

Galvenie problēmjautājumi, veicot pamatkapitāla denomināciju. Jūlija Lukjanova, Uzņēmumu reģistra juridiskās nodaļas juriskonsulte

Aktuāli

Regulētajā tirgū iekļauto akciju sabiedrību pamatkapitāla denominācijai no latiem uz eiro. Finanšu un kapitāla tirgus informācija

Komerctiesības

Vai Latvijas tiesību sistēma spēj pasargāt no reiderisma? Ieskats ekonomikas konferencē „Reiderisms Latvijā – tā ietekme uz biznesa vidi un investīciju drošību. Kā pret reiderismu cīnīties?”

Tiesu prakse

Pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšana – neierobežojama tiesība. Jānis Jurkāns, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja  O. Cers un J. Jurkāns partneris

Juridiskās ziņas

Zvērinātu advokātu birojs  Sorainen: Jaunākie grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Zvērinātu advokātu birojs Raidla Lejiņš & Norcous: ES tiesa nosaka robežas naudas sodiem, kas saistīti ar iegādātu uzņēmumu pārkāpumiem