Nr. 10, OKTOBRIS 2022

NUMURA INTERVIJA

Tiesībsardzē – kā tilts un kā sargsuns. Saruna ar tiesībsargu JURI JANSONU, Tiesībsarga biroja vadītāju

JURISTA PADOMS

Preču pavaddokumentu elektronizāciju kavē likums vai tā interpretācija? ALISA LEŠKOVIČA, zvērināta advokāte, partnere ZAB ROCKBRIDGE Legal

Aktuālās nozaru sankcijas. EDVĪNS DRABA, Zvērinātu advokātu biroja Sorainen vecākais jurists, un MARINA SOHŅENKO, Zvērinātu advokātu biroja Sorainen kvalitātes un riska speciāliste

Stratēģiska vadītāja efektīva nodokļu risku vadīšana. JŪLIJA SAUŠA, Mag.iur., Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja, Jūlijas Saušas juridiskā biroja valdes priekšsēdētāja

Parādu piedziņas soļi šķīrējtiesvedības procesā. JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs

PROJEKTU VADĪBA

Publiskās un privātās partnerības projektos svarīga ir uzticība un kompetence. INESES HELMANES ieskats ekspertu diskusijā „Privātā un publiskā partnerība – glābšanas riņķis vai ekonomikas dzinējspēks?”

DARBA TIESĪBAS

Darba devēja uzteikums un vārda brīvība. Noslēgums. IVETA ZELČA, zvērināta advokāte, LLM. Eiropas Savienības tiesībās

IEPIRKUMI

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

TIESU PRAKSE

Par dubultās sodīšanas aizlieguma principu. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts, par Senāta 2022. gada 5. jūlija rīcības sēdes lēmumu lietā SKC-820/2022

ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU

E-žurnālu arhīvs abonentiem