Nr.10, OKTOBRIS 2020

NUMURA INTERVIJA

Kā labāk risināt nodokļu strīdus ar VID. Saruna ar INGU BRUTĀNI, VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes direktori, un viņas kolēģēm

JURISTA PADOMS

Darbinieku sensitīvo datu apstrāde. MARINA BRIŠKENA, datu aizsardzības speciāliste, vietnes eGDPR.lv dibinātāja

Kapitālsabiedrību valdes locekļu atbildība. EDMUNDS STANKEVIČS, Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis

Tiesisko aizsardzības procesu tuvākā nākotne – kreditoru grupu pārbalsošana. Raksta turpinājums. RIČARDS FREIMANIS, PwC Flexible Legal Resources prakses grupas vadītājs, EDVARTS PAULS INDĀRS, zvērinātu advokātu biroja PwC Legal jurista palīgs

TIESU PRAKSE

Pievienotās vērtības nodokļa kompensēšana zemes nomas tiesiskajās attiecībās. 3. daļa. JĀNIS ZELTIŅŠ, Mg.iur., SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors

Tiesu prakse darba strīdos 2020. gadā. 6. turpinājums. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperts

IEPIRKUMI

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi publisko iepirkumu lietās (turpinājums). EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

  
ABONĒT DRUKĀTO ŽURNĀLU

PIRKT E-ŽURNĀLU

ABONĒT JURISTA KOMPLEKTU