Nr. 10, OKTOBRIS 2019

NUMURA INTERVIJA

Datu aizsardzības prasības apgūtas, par trauksmes celšanu izpratnes vēl trūkst. Saruna ar IEVU ANDERSONI, zvērinātu advokātu biroja Sorainen partneri, zvērinātu advokāti

JURISTA PADOMS

Valsts kontrole varēs piedzīt zaudējumus. IEVA MOROZA, zvērinātu advokātu biroja Deloitte Legal vecākā juriste

Personāla akcijas un akciju opcijas – ieguvumi un nākotnes redzējums. ALISE VEIDE,  zvērinātu advokātu biroja BDO Law juriste

ES TIESĪBAS

Ko paredz Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīva. IEPIRKUMI

Jaunākie EST spriedumi publisko iepirkumu lietās. EVIJA MUGINA, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

KONKURENCE

Konkurences neitralitātes jēdziens un principi. Sagatavots pēc Konkurences padomes izstrādātajām vadlīnijām

TIESLIETAS

Noteic, kādas lietas skatīs  ekonomisko lietu tiesa. TIESU PRAKSE

Senāta atziņas par summētā darba laika regulējumu. KASPARS RĀCENĀJS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

JURIDISKIE JAUNUMI

  • Latvija atzinusi ANO Starptautiskās tiesas jurisdikciju
  • Apkopota tiesu prakse būvniecības lietās
  • Papildinātas Senāta atziņas administratīvo tiesību jomā

 

ABONENTI VAR lasīt žurnālu ELEKTRONISKI!

Žurnālu var abonēt ŠEIT!

IZDEVĪGI abonēt BILANCES ZELTA komplektā!