NR. 10, OKTOBRIS 2016

Iznācis žurnāla 2016. gada OKTOBRA numurs. Ieskats tematikā

NUMURA INTERVIJA

Kļūdas darba attiecībās var maksāt dārgi. Saruna ar MĀRĪTI NORIŅU, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāju

JURISTA PADOMS

Kādos gadījumos ir noteikti slēdzams darba līgums. IRINA KOSTINA, zvērināta advokāte, zvērinātu advokātu birojs Kļaviņš Ellex

Atlaišanas gadījumi no invalīda tiesību aizsardzības skatpunkta. IVETA ZELČA, Mg.iur., zvērināta advokāte

Vai 14 dienu termiņš izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā ir pietiekams? MARIJA BERDOVA, zvērinātas advokātes Regīnas Keišas palīdze, zvērinātu advokātu biroja COBALT konsultante

Aizliegtu vienošanos atklāšana – Konkurences padomes un Eiropas Komisijas prioritāte. LĪNA LAZDIŅA, zvērināta advokāta palīdze, KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Darba tiesiskajām attiecībām veltītie raksti 2015. un 2016. gadā

TIESU PRAKSE

Darba devēja tiesības uzraudzīt pret darbinieka tiesībām paļauties uz privātumu. ANDIS BURKEVICS, zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists zvērinātu advokātu birojā SORAINEN

MAKSĀTNESPĒJA

Maksātnespējas regulējumu ietekmē pušu ļaunprātība. Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam

JURIDISKIE JAUNUMI

Atzīsti vainu un maksā mazāk. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā